English Class Test

Test 1

Test 2  

Test 3  

Test 4

Test 5  

Test 6

Test 7  

Test 8

Test 9

Test 10

Test 11

Test 12

Test 13  

Test 14

Test 15  

Test 16

Test 17  

Test 18

Test 19  

Test 20

Test 21

 Test 22

Test 23  

 Test 24

Test 25  

 

 

 

10 Responses

  1. bhi dunya hmasha nhi rha gi beshak insan jo acha amal karta ha is fani dunya main asal main to abdi zindagi ka liya haa mra khayal sa apko is bat ka andaza nhi to agar hota to kisi ka dil sa nikli hoi dua ko ap joke na khta